Інформаційне оголошення

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

 

ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, складеної за НП(С)БО за 2020 рік (далі – «Конкурс»).

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах та призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» за 2020 рік.

Аудиторське завдання — проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності, складеної за НП(С)БО за період, що закінчився станом на 31 грудня 2020 року, з метою висловлення аудитором незалежної думки про їх відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам, визначеним законодавством, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародних стандартів аудиту, з наданням наступних аудиторських звітів українською мовою та російською мовою:

Критеріями для вибору суб’єкта аудиторської діяльності є:

 • вартість аудиторських послуг з урахуванням усіх податків, зборів;
 • незалежність;
 • досвід надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам в нафтовій галузі;
 • професійна репутація суб’єкта аудиторської діяльності;

У Конкурсі можуть брати участь лише суб’єкти аудиторської діяльності:

 1. яким надано таке право в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон);
 2. які відповідають встановленим Законом вимогам до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств;
 3. включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 4. мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів;
 5. можуть підтримувати достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 6. протягом своєї аудиторської діяльності жодного разу не порушували вимоги щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності;
 7. мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;
 8. пройшли обов’язковий контроль якості аудиторських послуг, що підтверджено відповідним документом Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України;
 9. мають досвід надання аудиторських послуг підприємствам нафтової галузі;
 10. згідно з принципом конфіденційності та професійної таємниці суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час надання аудиторських послуг, не розголошувати відомості, до яких вони мають доступ під час надання аудиторських послуг, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

Для участі у Конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності мають надати наступні документи:

 1. основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 2. витяг з реєстру суб’єктів аудиторської діяльності;
 3. передбачені законодавством України чинні ліцензії, свідоцтва, сертифікати;
 4. цінова пропозиція та розрахунок вартості послуг за договором надання аудиторських послуг;
 5. лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 6. будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Конкурсні пропозиції подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта (за наявності).

Документи на участь у Конкурсі мають бути надіслані на електронні скриньки

(з поміткою «Конкурс на аудиторські послуги»):

L.trachuk@bztorg.com.uaa.bratkovskaya@bztorg.com.uao.fedorchuk@bztorg.com.uaa.tukmachova@bztorg.com.ua;

Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника Конкурсу.

Строки:

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій — 16 березня 2021 року до 23:59 включно.

Розгляд конкурсних заявок та їх ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» — 19 березня 2021 року.

Оголошення остаточного рішення про обрання аудитора — 23 березня 2021 року.

Про прийняте рішення і про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» учасники Конкурсу інформуються шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» (https://www.bztorg.com.ua), а також засобами електронного зв’язку.

Обов’язковий аудит фінансової звітності ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» має розпочатися не пізніше 25 березня 2021 року.

Результати обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» мають бути представлені не пізніше 21 травня 2021 року.

Звіт незалежного аудитора (Аудиторський висновок) щодо фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2020 рік надається ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» українською мовою та російською мовою, у електронному вигляді та у паперових примірниках.

ТОВ «БЗТ-УКРАЇНА» заздалегідь вдячне за вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

Зверніть увагу!

 • Конкурсні пропозиції не рецензуються.
 • Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
 • Остаточне рішення щодо конкурсної пропозиції перегляданню не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці конкурсної пропозицій не повідомляються.
 • Конкурсні пропозиції та питання щодо Конкурсу в електронному вигляді надсилайте, будь ласка, на адресу електронної пошти:

— Головний бухгалтер Кравченко Лариса Анатоліївна — L.trachuk@bztorg.com.ua;

— Заступник директора з комерційних питань Братковська Анжеліка — a.bratkovskaya@bztorg.com.ua;

— Заступник директора з фінансових питань Федорчук Оксана Валеріївна — o.fedorchuk@bztorg.com.ua;

— Юрисконсульт Тукмачова Анна Олександрівна — a.tukmachova@bztorg.com.ua;

 

В рядку «Тема» електронного листа прохання вказувати «Конкурс на аудиторські послуги».

Консультації з приводу оформлення конкурсних пропозиції надаються лише засобами електронного зв’язку.